Uten å si opp avtalen har Forsvaret over flere år, etter Veterinærforeningens mening, ansatt veterinærer, og andre fagmedisinere, i strid med avtalen. Etter et langvarig arbeid fra tillitsvalgte i flere akademikerforeninger har Forsvaret skriftlig erkjent at avtalen skal følges og pålagt sine avdelinger å innrette seg etter føringene.

Selv med en statlig arbeidsgiver er utrettelig arbeid fra fagforeningene viktig for at inngåtte avtaler holdes og de ansatte får det de har krav på. Akademikersamarbeidet hjelper veterinærene veldig godt i forsvarssektoren og Veterinærforeningen er en god samarbeidspartner for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening, Psykologforeningen, Legeforeningen og Tannlegeforeningen for å nevne noen.

Bruk din tillitsvalgte på ditt arbeidssted og engasjer deg gjerne selv. Det erJens Julsrud, hovedtillitsvalgt i Forsvaret nødvendig, lærerikt og gir helt konkrete resultater, sier 

Jens Julsrud, hovedtillitsvalgt for Veterinærforening i Forsvaret

 

                                                                                              

Foto: Sol Høgset