Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i samtale med president Torill MosengPresident Torill Moseng beskrev veterinærenes samfunnsoppdrag og understreket at vi er veldig glade for de 20 nye studieplassene til NMBU Veterinærhøgskolen. Det er viktig å utnytte kapasiteten på Ås fullt ut med 90 studieplasser for å utdanne nok veterinærer til alle sektorer i hele landet. Vi ga også uttrykk for tilfredshet over at NMBU Veterinærhøgskolen fortsatt skal få forvalte sine egne bygg. 

Asheim avsluttet møtet med å spørre interessert om sykdommer som smitter mellom mennesker og dyr.