produksjonsvekst, og at oppdrettere som driver med lav dødelighet, sterk helse og god velferd må premieres.

Vi foreslo å tilpasse regelverket til antall fisk og ikke biomasse for å sikre at hvert individ får større verdi, og å benytte dødelighet som kriterie ved unntaksvekst. Dødelighet og sykdom må tas inn i trafikklyssystemet!

Fra Veterinærforeningen deltok konstituert president Bjørnar W. Jakobsen, fagsjef Ellef Blakstad og leder i Akvaveterinærenes forening Aoife Westgård.

Lenke til presentasjonen som ble vist fiskeri- og havministeren under møtet. (PDF, 793KB)