Årets verdens veterinærdag er viet til å sette søkelys på at veterinærer må ta vare på seg selv, kunne hente seg inn igjen, for å kunne ta vare på dyrenes helse og velferd.

I dag vil vi hylle alle veterinærene for den fantastiske jobben de gjør for god dyrehelse og -velferd, folkehelse og trygg mat.

Lenke til president Bjørnar W. Jakobsens hilsen til veterinærene