God fiskehelse og -velferd er positivt for både omdømmet og for økonomien til oppdrettsnæringen. For å få bedre fiskehelse og -velferd må vi ha gode rammeverk og dagens trafikklyssystem er ikke godt nok. Vi må få inn flere indikatorer for fiskehelse og -velferd.

Veterinærforeningen har lenge påpekt at èn indikator ikke er nok for trafikklyssystemet der produksjonsnivået kun fastsettes ut fra laselusnivået i oppdrettsområdet. Lenke til artikkelen. Det at mellom 50 millioner oppdrettsfisk og et like stort antall rensefisk dør hvert er i dag ikke tatt med i betraktning når produksjonsnivå fastsettes. For at oppdrettsnæringen skal bli mer bærekraftig og forutsigbar må det inn flere indikatorer som for eksempel dødelighet, sykdom og velferd.

Veterinærforeningen mener at det må på plass et felles registreringssystem for fiskehelse og -velferd. Datagrunnlaget for sykdomsregulering finnes og registreres av ulike aktører allerede, men deles ikke.

Veterinærene er en del av løsningen når det gjelder utfordringene med sykdom og dødelighet og må involveres i videre arbeidet med trafikklyssystemet for å få inn flere indikatorer som fiskehelse og -velferd.Aoife Westgård

Det er behov for sterkere insentiver for å øke innsatsen innenfor forebyggende helsearbeid. Oppdrettere som oppnår gode resultater innenfor helse og velferd må premieres. En styrket fiskehelse vil gi en mer robust fisk som tåler håndtering bedre. På sikt vil innlemming av helse- og velferdsindikatorer i trafikklyssystemet derfor medføre en vinn-vinn situasjon for oppdretterne, sier Aoife Westgård.