Veterinærforeningen mener det er bekymringsfullt at spørsmål om autorisasjon av helsepersonell blir koblet til forhandlinger om statsbudsjettet og at det inngås politiske kompromiss i saker som strider mot fagmyndighetenes vurderinger av dokumenterbar kompetanse og utdanning for slike yrker.

Veterinærforeningen mener at det offentlige må vektlegge vitenskapelig dokumentasjon på effekt av behandling som tilbys av autorisert helsepersonell. I dyrehelsepersonelloven er dette prinsippet uttrykt som “allment aksepterte faglige og etiske normer”.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her