Veterinærforeningen reagerer på at det stilles spesifikke krav til risikovurdering ved bruk av godkjente legemidler med markedsføringstillatelse, når disse preparatene allerede er godkjent av legemiddelverket også når det gjelder miljøkonsekvenser.

Veterinærforeningen går ut fra at veterinærer ikke er omfattet av betegnelsen vare- og tjenesteleverandører, når de ikke er nevnt i utvidelsen av virkeområdet i akvakulturforskriften, og at veterinærer kun skal forholde seg til det som allerede er regulert i Dyrehelsepersonelloven og Matloven.

Lenke til hele høringsuttalelsen.