Veterinærforeningen registrerer at denne forskriften sendes på høring parallelt med at Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring ny «lov om legemidler til dyr», som gjennomfører forordning (EU) 2019/6. Denne har vi også har sendt inn høringsuttalelse til. Veterinærforeningen mener at det kan være naturlig å vurdere om hele eller deler av regelverket vedrørende veterinærmedisinske legemidler etableres i egne forskrifter fremfor å inkludere dem i forskrifter om legemidler til humant bruk.

Veterinærforeningen har også spilt inn:

  • Videreføre at studenter i assistenttjeneste har adgangen til å rekvirere legemidler.
  • Forventer at det offentlige påvirker utviklingen av en etterlengtet ordning for mottak av elektroniske resepter fra veterinærer.
  • Veterinærforeningen er tydelige på at forskrivningsretten for A preparater fra veterinærer må videreføres i ny forskrift.

Lenke til hele høringsuttalelsen her (PDF, 105KB)