Veterinærforeningen har i sin høringsuttalelse foreslått at Lov om legemidler til dyr heller bør kalles Lov om veterinærmedisinske legemidler, alternativt Lov om veterinære legemidler. Vi har også påpekt at det var uheldig at forordningen ikke var vedlagt i en norsk oversettelse, noe som gjorde det vanskelig å sammenlikne den foreslåtte lovteksten med forordningen.

I høringsuttalelsen foreslår vi at man viderefører forskrivningsretten i henhold til lov om dyrehelsepersonell i Norge så langt det lar seg gjøre.

Veterinærforeningen har også påpekt at det er uheldig å formulere «…vil fiskehelsebiologer være omfattet av begrepet veterinær…» . Dette er en feilaktig formulering som kan være egnet til å bli misforstått, da veterinær er en beskyttet tittel både i EU og i Norge. Fiskehelsebiologer kan dermed ikke omfattes av begrepet veterinær på noen som helst måte.

Lenke til hele høringsuttalelsen