Veterinærforeningen foreslår at det vurderes at også burfugl og tillatte reptiler omfattes av forskriften, siden disse dyreartene har like rettigheter etter dyrevelferdsloven.

Vi har også spilt inn at merking med tatovering er en utdatert metode, og at microchip bør være den eneste metoden for merking av kjæledyr. Et minstekrav ved merking med øretatovering må være at den utføres av veterinær, med nødvendig bedøvelse og smertebehandling.

Veterinærforeningen ønsker at det legges til et krav om at den som avliver med skytevåpen har bestått jegerprøven og at våpenet skal avfyres på nært hold mens dyret er tilstrekkelig fiksert.

Når det gjelder tillatelse til avliving med slag mot hodet av kaniner som veier opp mot fem kg, mener Veterinærforeningen at dette ikke er i henhold til god dyrevelferd, og at dette ikke er akseptabel metode for avliving av voksne kaniner.

Lenke til hele høringsuttalelsen her.