Veterinærforeningen mener at de aller fleste uønskede hendelser som involverer hunder kommer av at hundeholder ikke oppfyller kravene i dyrevelferdsloven. Uønskede hendelser kommer først og fremst av at hundeholder ikke har tilstrekkelig kunnskap om og ikke tar hensyn til hundens fysiske og psykiske helse, naturlig behov og typisk adferd.

Data som er innhentet i forbindelse med høringsnotatet viser ikke noe urovekkende omfang av skader eller politisaker, og Veterinærforeningen mener derfor slike saker kan forebygges like godt ved forskriftsregulering med hjemmel i dyrevelferdsloven som i en egen lov.

Vi tror at et utgangspunkt i dyrevelferdsloven vil tydeliggjøre hundeholders ansvar og at en forskrift vil være mer på dyrets premisser.

Vi mener dyrevelferdsloven inneholder de nødvendige hjemler for å kunne føre tilsyn og fatte vedtak ved brudd på en slik forskrift, og at det nå ligger til rette for et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom fagmyndigheten, Mattilsynet og politiet i slike saker.

Veterinærforeningen har også spilt inn en rekke forslag til forbedring av teksten i hundeloven som vil gjøre teksten mer tydeligere og forståelig.

Du kan lese hele høringsinnspillet her.

Lenke til Veterinærforeningens innspill til gjennomgang av hundeloven. (PDF, 34KB)