Har du ikke ID-merket dyret ditt, så anbefaler vi at du gjør det før du reiser på ferie. Det forekommer hvert år at kjæledyr kommer bort fra sine eiere eller blir stjålet. Hvis dyret er ID-merket vil sjansen for at det vil komme til rette igjen, øke.

Når et dyr som har kommet på avveie blir funnet og det er umerket, vil det i verste fall bli avlivet hvis det viser seg vanskelig å finne eier.

ID-merking er en sikker individ-identifikasjon som også er viktig i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring og grensepasseringer. Forsikringsselskaper krever ofte nå at kjæledyret er ID-merket før forsikring tegnes.

Hvert år kommer noen tusen kjæledyr bort fra sine eiere. ID-merking gjør det mulig å spore eiers telefonnummer via vårt publikumssøk. Dette sikrer dyrs gjenforening med sin eier! Alle dyreeiere har en Min side hos DyreID. Det er lurt å sjekke at riktig kontaktdata er registrert før sommerferien, sier Kamilla Tragethon, fagveterinær i DyreID.

ID-merking skjer hos veterinær

Veterinæren injiserer en liten mikrochip under huden på venstre side av halsen på dyret der den vil bli omkapslet av bindevev. Mikrochipen er forhåndsprogrammert med et unikt nummer som dyret blir registrert på. ID-merkingen med mikrochip kan sammenliknes med et vaksinestikk og er helt smertefritt. Veterinæren registrerer dyrets art, rase, fødselsdato og kjønn samt kontaktdata til dyreeier (navn, adresse, e-post og telefonnummer) og sender opplysningene knyttet til id-chipen til DyreID. Opplysningen ligger klart om et bortkomment kjæledyr blir funnet.

- Det er mulig å legge til omsorgsperson i dyreeierprofilen, dersom noen skal passe kjæledyret ditt i en periode mens du er på ferie. Dette gjør du enkelt ved å logge inn på Min side i DyreID, sier Kamilla Tragethon, fagveterinær i DyreID.

Avlesing av mikrochipen

Når et dyr blir funnet vil man kunne lese av mikrochipen med en avleser, slå opp det unike chipnummeret i DyreIDs database og ringe eieren. Både veterinærer, politi og tollere har slike avlesere. Etter hvert har også redningssentraler, viltnemder og hundeklubber egne avlesere.

Følg lenken til DyreID og finn ut hvor du kan ID-merke dyret ditt