Som medlem i Veterinærforening kan du trekke fra et maksimalbeløp på 3 850 kr per år. Dette skal som regel være fylt ut automatisk, forutsatt at kontingenten ble betalt i 2019. Sjekk at det er riktig utfylt under posten via lenke til Skatteetatens side for Fagforeningsfradrag

For å få skattefradrag på fagforeningskontingenten må du være yrkesaktiv. Er du i Veterinærforeningen registrert som pensjonist- eller studentmedlem uten inntekt i 2019, får du ikke dette skattefradraget.