Sintef har gjennomført en kvalitativ studie for Akademikerne for å se hvordan digitalisering og automatisering vil påvirke akademikeryrkenes arbeidsoppgaver. Veterinærforeningens sekretariat og styret i DNV-N deltok i studien. Den første gruppen representerte veterinærer som jobber mer administrativt og den siste representerte veterinærer i klinisk praksis (både smådyr- og stordyrpraktikere var representert).

Rapporten viser at akademikernes arbeidsoppgaver på lang sikt vil bli berørt av den teknologiske utviklingen. Analysearbeid og tankeprosesser vil i fremtiden i stor grad bli overtatt av maskiner. Det medfører at det også blant akademikeryrkene vil bli økt behov for kompetanse på digital utvikling og teknisk innsikt. Det blir også et økende behov for at noen passer på at den teknologiske utviklingen tar hensyn til etikk og personvern.
Det vil bli et økende krav om stadig kompetanseheving for å holde seg oppdatert og ettertraktet. Dette betyr at teknologi og tverrfaglighet må få en større plass i alle utdanninger.

Ny teknologi som kan endre veterinærenes arbeidsoppgaver

Digitale teknologier som i intervjuene ble trukket frem som nyttig for veterinærer var

  • Stemmestyring som et hjelpemiddel som kan effektivisere journalskriving.
  • Tilstands/helseovervåkning og big data: Automatisert overvåkning og datainnsamling kan være et nyttig hjelpemiddel både for dyreeier og veterinær. Det skjer allerede i dag gjennom f.eks. melkeroboter som overvåker kuenes helse slik at man enten kan unngå sykdom eller oppdage sykdom tidlig. Med slik overvåkning samles det inn store mengder data som igjen krever at vi har tydelige regler for hvem som har ansvar for innsamlingen av dataene og at noen har kompetanse til å analysere dataene.
  • Kunstig intelligens som beslutningsstøtte kan også være et godt hjelpemiddel i diagnostikken, men den vil ikke kunne erstatte all menneskelig kontakt og nærvær i undersøkelsen av dyret.
  • Visualisering, digital tvilling, VR (Virtuell virkelighet) og AR (Utvidet virkelighet) kan være gode løsninger for blant annet undervisning. Ved å kunne visualisere mulige pasienter eller situasjoner, kan man øve seg på å håndtere disse.

Veterinærene er i intervjuene stort sett positive til å ta i bruk teknologi som kan redusere unødvendige arbeidsoppgaver, effektivisere arbeidsoppgaver eller være en beslutningsstøtte. Men selv om veterinærer generelt er positive til ny teknologi, ligger det utfordringer i finansiering av ny teknologi. Dette vil kunne bidra til store forskjeller mellom større klinikker i byområder og mindre enheter i distriktene. I tillegg har ikke alle dyreeiere råd til å betale for mer kostbar behandling med bruk av den nyeste teknologien.
Men økonomifaktoren kan også føre til at det vokser frem nye forretningsmodeller som blant annet deleøkonomi og mer nettbaserte tjenester i førstelinjekontkaten.

Veterinærmedisinen kan være i forkant med analyse av store datasett og bruk av sensorteknologi som underlag for beslutninger. I kombinasjon med moderne og godt utstyr vil økt digitalisering for de fleste veterinærer bety større muligheter til å gjøre en enda bedre jobb. Tar vi utgangspunkt i de seks nøkkelkvalifikasjonene som trekkes for morgendagens arbeidstaker tenker jeg at fremtiden er lys for veterinærprofesjonen, sier Marie Modal, generalsekretær i Veterinærforeningen.

Lenke til hele rapporten.Seks nøkkelkvalifikasjoner for morgendagens arbeidstaker:

1. Teknologiforståelse

2. Formidlingsevne

3. Sosial interaksjon og emosjonell intelligens

4. Kreativitet

5. Evne til å jobbe tverrfaglig