Veterinærinstituttet har utgitt Zoonoserapporten 2019, i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Forekomsten av zoonotiske sykdommer hos mennesker er stabil med unntak av E. coli (VTEC) hvor man har sett en økning i antall tilfeller.
Dette kan skyldes nye diagnosemetoder, men man følger med på utviklingen fremover da bakterien kan gi alvorlig sykdom.

En av grunnene til at vi har så liten smitte av zoonotiske sykdommer i Norge er at vi har gode nasjonale overvåkingssystemer for dyresykdommer. Særlig avgjørende er et godt samarbeid mellom dyreeier/bonden og veterinæren.

Vi er i en særstilling i Norge med lite smitte fra vann, mat og dyr, men likevel er kunnskap om zoonoser svært viktig! Bedre dyrevelferd gir friskere dyr, og derav også mindre smitte. Og veterinærene har denne kunnskapen. Selv om det går bra i Norge må vi fortsette å ha tilstrekkelig veterinær beredskap i hele landet, hele døgnet, mot alvorlig smittsom dyresykdom, for mattrygghet og folkehelse, sier president Torill Moseng.

Lenke til hele rapporten.