Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttettet flyttet i fjor inn i nytt bygg på Ås etter flere års forsinkelse. Dessverre ble gleden over å flytte inn i et av Europas mest avanserte Veterinærbygg kortvarig. Mangler og feil har ført til stor belastning for de ansatte ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Både rektor ved NMBU, Curt Rice, dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen, Anne Storset, og direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet har den siste tiden uttalt at Statsbygg må fullføre oppdraget sitt før de kan overføre eierskapet til NMBU og Veterinærinstituttet.

I et bygg som er så teknisk komplisert burde det vært en innkjøringsperiode før flytting slik at mange feil og mangler kunne blitt utbedret før alle flyttet inn. Slik ble det ikke. Det er fortsatt feil og mangler som Statsbygg må ta ansvar for å rette, Hege Brun-Hansen, Veterinærforeningens hovedtillitsvalgt ved NMBU Veterinærhøgskolen

Noen av disse feilene og manglene medfører at deler av bygget ennå ikke kan tas i bruk. Særlig uheldig er det at smitteisolatene for dyreforsøk ikke kan benyttes fordi systemet for gjødselhåndtering ikke fungerer. Forskningen på alvorlige smittsomme dyresykdommer står derfor stille.

Også for studentene har det vært en belastning at bygge- og flytteprosessen har dratt seg ut i tid. Deler av den praktiske undervisninga har blitt avlyst eller utsatt til ferier på grunn av dette, for eksempel da obduksjonssalene, brukt til patologiundervisning, ikke var ferdigstilte. Mange studenter sa også opp deltidsjobben i Oslo eller flyttet ut til Ås, rett før det viste seg at flyttinga ble utsatt. Noe som førte til lange dager med pendling og trangere økonomi.

Bygge- og flytteprosessen har medført stor usikkerhet, mye stress og mange ulemper for oss studenter. Det har vært slitsomt at ting ikke har vært ferdige, og at flere løsninger er suboptimale, sier Sunniva Bjormo, leder av Den norske veterinærforenings studentforening (DNV-S).

Høyrisikolaboratoriet til Veterinærinstituttet må fortsatt driftes på Adamstuen, over et halvt år etter at resten av Veterinærinstituttet har flyttet til Ås. Det er fortsatt feil og mangler som må utbedres og dermed er det ikke forsvarlig å ta det nye laboratoriet i bruk.

Beredskapsmessig er det svært uheldig når prøvelogistikken kompliseres av å ha to lokasjoner for bearbeiding og analyse av prøver. Det vil både gi merarbeid og forsinkelse, noe som er kritisk ved et utbrudd av smittsom sykdom. Det er også uheldig for de ansatte som i lang tid har måtte jobbe et annet sted enn resten av fagmiljøet, og som må leve med uvissheten om når arbeidsplassen deres kan bli flyttet til Ås, sier Veterinærforeningens hovedtillitsvalgt Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet.