Forsinkelsen i Norge skyldes at det  må innhentes samtykke fra Stortinget før forordningen kan tre i kraft i henhold til EØS-avtalen.

Dagens forskrifter om bruk, rekvirering og registrering av veterinære preparater vil gjelde frem til nytt regelverk er på plass.

Lenke til mer informasjon på Mattilsynets nettsider om utsettelsen.

Når den nye forskriften trer i kraft vil det i liten grad berøre de som forskriver legemidlene. Vær imidlertid oppmerksom på at det vil komme en endret forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Denne berører rekvirentene, og det blir publisert en veileder på Helsedirektoratets hjemmesider som også inneholder informasjon rettet mot veterinærer og fiskehelsebiologer. Lenke til mer informasjon på nettsidene til Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Veterinærforeningen oppfordrer sine medlemmer til å følge med på vetnett.no og abonnere på Mattilsynets og DMPs nyhetsbrev.

Lenke til å abonnere på Mattilsynets nyhetsbrev

Lenke til å abonnere e-postvarsler fra Direktoratet for medisinske produkter (DMP)