Utvalget er opptatt av at nye endringer ikke får utilsiktede konsekvenser og at de passer inn i vedtektenes oppbygging og språkdrakt. Det er derfor viktig at utvalget har tilstrekkelig med tid til å kommentere innkomne forslag som skal behandles i Representantskapet.

Dersom du har forslag til vedtektsendringer oppfordrer vi deg derfor til å sende inn disse til Vedtektsutvalget innen 1. juni 2024.

Forslag kan sendes til utvalgets sekretær Mette Rød Fredriksen