Dersom det i fjørfehold er døde fugler uten synlig dødsårsak, eller andre endringer i fjørfeholdt hvor sykdom kan være årsak, kontakt det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Lenke til informasjonen til veterinærene

Vi oppfordrer ellers alle til å holde seg oppdatert her: