Slik situasjonen er nå trenger Mattilsynet hjelp fra privatpraktiserende veterinærer og  Mattilsynet tilbyr følgende satser for arbeid og reiser forbundet med dette arbeidet:

  • 1000,- pr. time for arbeid og reiser
  • Tillegg i timesatsen på 50% for tidsbruk mellom kl. 1600 og 2100
  • Tillegg i timesatsen på 100% tillegg på tidsbruk mellom 2100 og 0800 neste dag
  • Kjøregodtgjørelse etter statens satser (lav sats som ikke innebærer innrapportering til skatteetaten på kr. 3,50 per km)
  • Legemidler og utstyr som benyttes kan prises etter gjeldende regelverk/normer.

Deltagelse i dette arbeidet er frivillig.

Flyktninger fra Ukraina med kjæledyr vil ikke bli belastet økonomisk for karantene, id-merking, vaksinasjon, titertest og bendelormbehandling. Utgiftene dekkes av Staten.

Lenke til hele veilederen til Mattilsynet.

Henvendelser om problemstillinger knyttet til denne situasjonen, kan rettes til lokalt Mattilsyn på 22 40 00 00