Mattilsynet har publisert informasjon til privatpraktiserende veterinærer om storfetuberkulose på sine nettsider

Veterinærforeningen oppfordrer alle privatpraktiserende veterinærer om å sette seg inn i informasjonen og være ekstra oppmerksomme på symptomer på storfetuberkolose.

Husk at det alltid er viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du som veterinær skal inn i et dyrehold!

Lenke til temasiden hos Mattilsynet om tuberkulose.

Lenke til faktaside hos FHI om tuberkulose

Lenke til faktaside hos Veterinærinstituttet om tuberkulose