Informasjonskampanjen forklarer hvorfor kastrering og id-merking av katt og kanin kan gi dyrene bedre velferd og helse. Hjemløse dyr er et stort problem, også i Norge. Når hjemløse dyr formerer seg, vil et stort antall dyr dø av sult, sykdom og frostskader, hvert eneste år.

Det er anslagsvis mellom 690.000 og 870.000 katter i Norge, ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Dyrebeskyttelsen Norge anslår at flere tusen er hjemløse.

Tilsvarende tall finnes ikke for kanin, men Dyrebeskyttelsen Norge hjelper rundt 400 hjemløse kaniner hvert år. Tatt i betraktning at hver hunnkanin får 30-32 kaninunger hvert år i det fri, forhindrer Dyrebeskyttelsen Norge potensielt mer enn 5000 kaninunger hvert år fra hjemløshet.

Oppfordrer eiere og veterinærer

Med kastering unngår vi at det fødes uønskede kattunger og kaninunger, dumping og hjemløshet og slagsmål og skader. Kastrering kan også minske sannsynlighet for noen krefttyper hos katt og kanin. Hos katt forhindrer kastrering spredning av smittsomme sykdommer. Kastrering gjør kaninen roligere og mer sosial.

ID-merking av katt og kanin har mange fordeler. Forvillede dyr vil enklere gjenforenes med eier, sykdommer kan registreres i veterinærenes diagnoseregister som gjør smittesporing mer forutsigbart, og færre eierløse katter lever i kolonier med høy grad av innavl og sykdom. I tillegg vil det være enklere for Mattilsynet å drive med tilsyn, og enklere for politiet å avdekke kriminelle forhold.

Gjennom informasjonskampanjen oppfordrer Dyrebeskyttelsen Norge, Den norske veterinærforening og Norsk dyrepleier- og assistentforening eiere til å kastrere og ID-merke katten eller kaninen sin, og veterinærer til å støtte kampanjen ved å opplyse eier om viktigheten av kastrering og ID-merking.

Kampanjen er internasjonal og ble lansert i 1995. I år er verdens kastreringsdag 27. februar og informasjonskampanjen varer hele februar.

ID-merking av katt og kanin har mange fordeler. I februar oppfordrer Dyrebeskyttelsen Norge sammen med Den norske veterinærforening og Norsk dyrepleier- og assistentforening eiere til å kastrere og ID-merke katten eller kaninen sin, og veterinærer til å støtte kampanjen ved å opplyse eier om viktigheten av kastrering og ID-merking.