Veterinærforeningen ønsker å sette en stopper for usunn avl, og relanserer i disse dager sitt politiske standpunkt om avl hos hund og katt.

– Veterinærforeningen har tatt et etisk standpunkt om at vi kun fremmer avl som gir sunne avkom. Vi er imot systematisk avl av hunde- og katteraser som ikke tar hensyn til dyrets helseutfordringer og arvelige sykdommer, Bente Akselsen

Foreningen ønsker å gjøre dyreeiere bevisste på at de ikke bør kjøpe en hund eller katt som lider for sitt utseende og som kun får leve i få år stedet for et godt og langt liv .

Veterinærer behandler regelmessig hunder og katter som har helseplager knyttet til genene fra mor og far, som igjen er et resultat av rasestandarder som ikke tar hensyn til trekk som fremmer sunne individer.

Sammen med NMBU Veterinærhøgskolen ønsker Veterinærforeningen  en bevisstgjøring om at avl skal fremme god helse og funksjonalitet og at alle avlsdyr skal kunne parre seg og føde naturlig. 

Vårt standpunkt er ikke nytt. Vi har alltid vært imot avl som går på helsa løs, i tråd med Dyrehelsevelferdsloven. Men nå ser vi at vi må heve stemmen ytterligere, for ting skjer ikke raskt nok. Fortsatt trumfer utseende god helse i avl av en rekke raser og blandingsraser. For mange betyr det et nedkortet liv, med kroniske helseplager. Vi relanserer standpunktene våre i håp om en bevisstgjøring og en sunn debatt om det vi mener er et alvorlig samfunnsproblem.

Veterinærforeningen og Veterinærhøgskolen har også tatt et standpunkt om å kun gjennomføre keisersnitt som følge av fødselsvansker, i tråd med dyrevelferdsloven. Dyr man tror ikke kan føde naturlig, skal ikke parres.

Vi vil presisere at alle dyr av alle raser fortsatt skal føle seg velkommen hos veterinær. Alle som kommer til oss skal få god behandling og faglig hjelp og veiledning, uavhengig av sykdom eller plager, forsikrer leder Hilde Røssland i Smådyrpraktiserende veterinærers forening.

Lenke til etisk standpunkt om sunn avl på hund og katt (PDF, 118KB)