Modellen iverksettes fra 1. september 2023 som grunnlag for utbetaling av kjøring i forbindelse med inseminering. Du har nå tilgang på en oversikt på Geno's nettsider som viser hvordan den nye modellen har slått ut for deg sammenlignet med dagens sonemodell.

Det er nå viktig at alle reiser rapporteres av hver enkelt. Første avregning etter ny modell mottar du i oktober.

Her finner du informasjonen som er sendt ut på e-post (Du må være pålogget som medlem for å få tilgang til lenken)