I forbindelse med regjeringens arbeid med pakker med smitteverntiltak ved ulike tiltaksnivå, sendte Veterinærforeningen inn sine innspill til Landbruks- og matdepartementet innen fristen 14. februar 2022.