Disse sakene har kommet med i Akademikernes innspill til revidert nasjonalbudsjett som legges frem av finansministeren i mai.

  • Økt stimuleringstilskudd

«Veterinærer i produksjonsdyrpraksis er en samfunnskritisk funksjon og kommunene har behov for ytterligere midler til å sikre tilstrekkelig dekning i næringssvake områder. Akademikerne mener at stimuleringstilskuddet som skal bidra til å sikre tilgang på veterinærtjenester må økes betraktelig.»

  • Flere studieplasser til veterinærstudiet

«Krisen viser oss også at kapasitet i helsesystemet må være høyt prioritert. I dag utdanner vi bare 50 prosent av legene våre i Norge og er avhengig av å rekruttere fra utlandet. Dette gjør oss sårbare. Det er viktig at vi nå begynner arbeidet med å skalere opp også de dyre utdanningsløpene, som medisinstudiet. Målet må være at Norge utdanner 80 prosent av våre egne leger. Også på veterinærstudiet er det et konkret behov for å øke antallet studieplasser»

  • Kompensasjon for forsinket flytting til Ås

«Ved NMBU er ferdigstilling av veterinærbygget som følge av koronasituasjonen utsatt. Det medfører behov for full kompensasjon av merutgifter knyttet til utsatt flytting fra Adamstuen til Ås.»

Vi har jobbet hardt og iherdig for å vise hvor viktig disse saken er for at veterinærer skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på kort og på lang sikt. Den veterinære kompetansen er en forutsetning for god dyrehelse og -velferd som igjen er viktig for trygg mat og god folkehelse. Det gjør meg stolt og glad å se at veterinærenes kompetanse blir fremhevet som svært viktig av Akademikerne, sier president Torill Moseng i Veterinærforenignen.

Lenke til Akademikernes innspill til revidert nasjonalbudsjett (PDF, 239KB).