Dette vil si tjenesteprodusenter som kan føre med seg sykdomssmitte eller påvirke fiskevelferden. Dette omfatter som f.eks. dykkerfirmaer, servicebåter, fôrbåter, slaktebåter, leppefiskbåter, ensilasjebåter, fiskehelsepersonell, osv.

Fiskehelsepersonell, inkludert veterinærer har ikke vært omfattet av denne forskriften tidligere. Det er derfor viktig at de som yter fiskehelsetjenester i oppdrettsanlegg og ikke har internkontroll på plass fra før, setter seg inn i regelverket og etablerer et internkontrollsystem i tråd med dette.

Lenke til mer informasjon om regelverksendringen på Mattilsynets nettsider