Da Bjørnar W. Jakobsen ble konstituert president etter Torill Moseng, rykket Jo Bruheim opp fra 1. vara til sentralstyremedlem. Visepresident velges av og blant sentralstyrets medlemmer
 

Jo Bruheim er også leder av Trøndelag veterinærforening og var tidligere leder av DNV-S.
Han er fiskehelseveterinær og jobber for tiden i Lerøy Midt. I tillegg deltar han jevnlig i klinisk veterinærvakt ved Støren veterinærkontor i Midtre Gauldal.

Jeg er veldig stolt av å ha blitt valgt til visepresident i Veterinærforeningen, dette betyr mye for meg. Vi har mange viktige oppgaver foran oss, både når det gjelder fagforeningsarbeid og det rent veterinærfaglige. Jeg gleder meg til å være med på dette. Veterinærforeningen bestående av et sterkt tillitsvalgtapparat og sekretariat er en god formel som kommer dyra til gode!