God dyrevelferd og trygg mat fra norske bønder har en pris. Veterinærforeningen er ikke part i jordbruksoppgjøret, men vi ser at den norske bonden må forberede seg på store investeringer for å bedre dyrevelferden og kutte i utslippene.

Veterinærforeningen og våre medlemmer jobber for dyrehelse, dyrevelferd, trygg mat, folkehelse og et bærekraftig og levedyktig landbruk over hele Norge. Da må bøndene sikres forutsigbarhet og trygge rammevilkår, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen.