I Nationen 27. juli påstås det at Mattilsynet har funnet «feil» bruk av bedøvelsesmiddel ved kastrasjon av gris hos alle de 21 veterinærene som Nationen har bedt om saksinnsyn i. Dette brukes som «dokumentasjon» på at norske veterinærer ikke har gode og oppdaterte rutiner for smertelindring ved kastrering.

Veterinærforeningen presiserer at det er gjennomgående enighet i fagmiljøene om at kombinasjonen lidokain-adrenalin er den best egnede for kastrasjon av gris, slik som veterinær Per Kristian Groseth påpeker i sitt debattinnlegg i Nationen.

De to preparatene som markedsføres i Norge til dette formålet er ikke like godt egnet, fordi prokain, som er et av virkestoffene i disse, kan gi mer blødninger.

Veterinærforeningen mener det ikke er «feil» av veterinærene som bruker lidokain-adrenalin å bruke dette så lenge de kan vise til en faglig begrunnelse (økt blødningstendens) for hvorfor de ikke bruker de andre markedsførte preparatene.

Du kan lese hele tilsvaret her