Lenke til Kjæledyrrappporten 2023

Rapporten gir god innsikt i populasjons- og helsedata for landets kjæledyr. I rapporten for 2023 har man jobbet videre med å synliggjøre Pyramidion (DyreIDs diagnoseregister) som en ressursdatabase. Det er allerede etablert samarbeid med Veterinærinstituttet for sykdomsovervåkning av smittsomme sykdommer hos hund og katt. Pyramidion gir sanntidsdata koblet til diagnoser som stilles i klinikk og kan dermed brukes i beredskapen mot smittsomme sykdommer.

Rapporten har allerede fått en del medieoppslag som disse to fra NTB: