I slutten av 2022 var det registrert nærmere 900 000 hunder og katter registrert i kjæledyrregisteret og 6,4 millioner diagnoser i Pyramidion. Det er i snitt over 100 000 diagnoser i måneden. I rapporten vises det til topp fem diagnoser på hund og katt i 2022. På hund er det tannstein og ørebetennelse som er på topp. På katt er også tannstein på topp, men sammen med bittsår.

Jeg er stolt over at Norge er et foregangsland og at vi nå begynner å se nytten av å ha samlet så mye data over så mange år. Datagrunnlaget på diagnoser hos kjæledyr gir oss et unikt grunnlag for forskning på en rekke lidelser og sykdomstrender. Dyr og mennesker lever tett sammen, og disse dataene kan også få betydning for vår helse, sa president Bente Akselsen i Veterinærforeningen nylig til NTB.

Rapporten viser blant annet at det i de siste årene har blitt registrert høye flåttall, og at flåttens utbredelse nå er så langt nord som til Tromsø.

Vi overvåker i sanntid utvalgte diagnoser, og vi kan blant annet varsle alle landets dyreeiere ved utbrudd. Eksempelvis samarbeidet DyreID med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i 2019, hvor vi leverte data i forbindelse med epidemien knyttet til smittsom blodig diaré hos hunder, sier daglig leder Gudbrand Lie Vatn i DyreID til NTB.

DyreID drifter også den sentrale Europeiske ID-databasen Europetnet, med over 100 Millioner registrerte kjæledyr. Europetnet samler inn data fra nasjonale ID-databaser fra 23 land over hele Europa. Dette gjør databasen helt unik, og er den enste i sitt slag. Gjennom Europetnet har DyreID etablert et nettverk av samarbeidspartnere over hele Europa.

Som et resultat av dette opplever selskapet stor interesse for løsningene utviklet i Norge. Det er blant annet allerede på plass avtaler om etablering og utrulling helseplattformen Pyramidion i Danmark og Frankrike.

Ønsker du å lese hele rapporten - kan du klikke her.

Lenke til NTBs artikkel i Dagsavisen 7. mars.