Mandag klokken 12 startet forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i staten. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av 42 769 høyt utdannede.

Veterinærforeningen er representert i forhandlingene i stat ved Andreas Håland.

Akademikerne har en klar forventning om reallønnsvekst i årets oppgjør.

– Oppgavene i staten står i kø. For at staten skal få tak i folkene de trenger, må vi få til et godt oppgjør for høyt utdannede. Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Kari Tønnessen Nordli.

Veterinærforeningen mener reallønnsvekst er spesielt viktig i en tid med rakst økende priser på både varer, tjenester og lånerente. Denne usikkerheten og de ulemper dette medfører for våre medlemmer er vårt hovedfokus i dette oppgjøret, sier Andreas Håland, Veterinærforeningens representant i Akademikerne stat

Fortsatt er forskjellen mellom lønnsnivået for høyt utdannede i staten og i privat sektor stor.

Selv med et godt oppgjør i fjor, er det fortsatt flere hundretusen kroner i forskjell mellom høyt utdannede i staten og sammenlignbare grupper i privat sektor.

I en ny rapport fra Oslo Economics svarer syv av ti virksomheter i staten at det er svært utfordrende å beholde og rekruttere høyt utdannede med mastergrad.

Akademikernes medlemmer har ettertraktet kompetanse, og lønn er et viktig virkemiddel for staten  for å beholde og rekruttere folkene de trenger, sier Kari Tønnessen Nordli. Utdanning, kompetanse, innsats og ansvar må gi uttelling på lønnsslippen, fortsetter hun.

Alle pengene skal fordeles ute i virksomhetene

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at de sentrale parter forhandler om både lønn og andre arbeidsvilkår. Hele hovedtariffavtalen er oppe til reforhandling.  For Akademikerne forhandler de sentrale parter om den økonomiske rammen. Denne rammen fordeles ut til virksomhetene til  lokale, kollektive forhandlinger.

Staten består av over 200 ulike virksomheter med ulike utfordringer. De lokale partene ser best hvordan lønnsmidlene kan brukes for å løse sine utfordringer, derfor skal alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene, sier Tønnessen Nordli.

Vil beholde egen avtalemodell

Kari Tønnessen Nordli har tidligere varslet at Akademikerne går ut i streik hvis staten tvinger gjennom en felles avtale for alle hovedsammenslutningene.

Det er et absolutt krav å beholde vår avtalemodell i staten. Den sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger, sier hun.

– Ved å beholde en egen tarriffavtale, slik Akademikerne, krever har våre medlemmer bedre lønnsvekst enn om vi hadde vært med i den andre avtalen. Derfor kommer vi til å kjempe for å fortsatt ha egen avtale under Akademikerne, sier Andreas Håland.

Veterinære stillingskoder

Veterinærforeningens krav er også innføring av gjennomgående veterinære stillingskoder i statlig sektor.

Det er 20 år siden Mattilsynet ble opprettet og veterinær som stillingskode ble fjernet. Innføring av dette for veterinærer i Mattilsynet og andre statlige etater, har vært et krav fra Veterinærforeningen i alle hovedoppgjør.
Det er på tide at veterinærer på lik linje med andre profesjoner får sin egen gjennomgående veterinærstillingskode i staten, sier Håland.