Det gir trygghet å være ansatt i en 100 % stilling på dagtid i et område der det til tider kan variere hvor mye arbeid det vil være for en selvstendig næringsdrivende, sier veterinær Victoria Hille som er en av søkerne på stillingen.

Med en fast stilling i kommunen vil det gi forutsigbarhet og sikrer at det alltid er en veterinær tilgjengelig. Veterinæren skal hovedsakelig jobbe med tradisjonell stordyrpraksis og inseminering, i tillegg til å delta i veterinærvakten i Flekkefjord og ha ansvar for vaktlistene.

I tillegg til at en veterinær blir ansatt i kommunen vil kommunene også sørge for lokaler.

Det er flott at dyreeiere får et sted å komme til. Kommunen har vært veldig imøtekommende på flere områder på flere av forslagene hun og de andre veterinærene har kommet med, sier Hille

Veterinærforeningen har lenge påpekt at kommunene må gjøre seg mer attraktive og knytte veterinærene til seg ved å benytte seg av deres kunnskap også på andre områder i kommunen. Vi er glade for at Kvinesdal kommune nå oppretter en ny stilling som kommuneveterinær for å knytte en veterinær til seg fast.

Det løser likevel ikke vaktproblematikken i distriktet. Vi har i flere år nå bare vært to eller tre i vakten, det går i perioder, men gjør oss veldig sårbare om noen skulle bli syke. Den faste stillingen er et steg i riktig retning men vi må sammen med kommunen jobbe for å finne løsninger for å få med flere i vakten, sier Victoria Hille.