Borgarting lagmannsrett har avsagt dom i “Hundeavlsaken” og slår fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å drive avl på hunderasen cavalier king charles spaniel. For rasen engelsk bulldog mener lagmannsretten at bevisene ikke er tilstrekkelig til å opprettholde tingrettens forbud mot avl.

Lagmannsrettsdommen vil kunne ankes og vil ikke være rettskraftig før det er avgjort om dommen ankes. Hvis dommen ankes til Høyesterett er den først rettskraftig når ny dom foreligger. Hvis dommen blir stående gjelder den kun direkte for NKK, Norsk Cavalierklubb og de tre saksøkte oppdretterne.

Veterinærforeningen presiserer at du som veterinær fortsatt skal tilby god hjelp til alle dyr som trenger behandling, uavhengig av rase og tilstand. Veterinærforeningen vil se nærmere på tjenester som konkret bidrar inn i avlsarbeid, som f.eks. inseminering, uttak for genetiske testing og avtaler med NKK. Vi vil etter en gjennomgang av dommen og lovverket, komme med anbefalinger til våre medlemmer. Er du usikker på det juridiske, hjelper vi deg gjerne som medlem av Veterinærforeningen.

Hilde RøsslandVi har lenge ment at all fremtidig avl må være basert på forskning og vitenskap, og regulert av lover og retningslinjer. Derfor er arbeidet med de to nye forskriftene (obligatorisk ID- merking av hunder og forskrift om hundeavl) svært viktig sier leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening Hilde Røssland.

31. januar falt dommen i saken der Dyrebeskyttelsen Norge stevnet Norsk Kennel Klubb, Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere, for brudd på § 25 i dyrevelferdsloven. Tingretten slo fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å drive avl på hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Dommen ble anket av Cavalierklubben, Bulldogklubben, Kennelklubben og de seks oppdretterne. Lagmannsretten har nå avgitt sin dom som sier at dagens avlspraksis på rasen cavalier king charles spaniel er i strid med dyrevelferdsloven. For rasen engelsk bulldog mente lagmannsretten at bevisene ikke var tilstrekkelige til å fastslå at avl på rasen er i strid med dyrevelferdsloven § 25

Dommen i Lagmannsretten understreker alvoret i at mange hunder avles med stor risiko for alvorlige medfødte feil, og at dette for rasen cavalier king charles spaniel er vurdert til å være i strid med dyrevelferdsloven, fortsetter Røssland.

Uansett utfall ser Veterinærforeningen på innsendelsesavtaler som kan innvirke på avlsarbeid for ulike raser, inngått mellom veterinærer og NKK, for å ivareta våre medlemmers juridiske interesser.

Veterinærforeningen har en pågående prosess i organisasjonen hvor de prinsipielle spørsmålene knyttet til Veterinærforeningens syn på hundeavl og dyrevelferd utredes.