Denne inneholder blant annet en rapport over klinikkens fordeling av stilte diagnoser sammenlignet med nasjonal forekomst.

Eksempel på statistikkrapport:

Viser din klinikk sine topp sykdomsdiagnoser hittil i år sammenlignet med i fjor og gjennomsnitt for Norge

Figur 1 Viser din klinikk sine topp sykdomsdiagnoser hittil i år sammenlignet med i fjor og gjennomsnitt for Norge

Statistikkløsningen er testet på syv klinikker og tilbakemeldingene har vært gode.

Klinikker som har tatt i bruk Pyramidion, får tilgang til statistikkoversikten ved å være innlogget som klinikk på Min side via lenke til dyreid.no

Lenke til vår side for henvendelse, så tar DyreID kontakt med deg.

DyreID planlegger et Webinar for å vise den nyutviklede statistikkoversikten i løpet av november/desember og vil sende ut nærmere informasjon om dette.