Line Vold er en meget god ambassadør for veterinær kunnskap og én helse, sammenhengen mellom dyrehelse, humanhelse og miljøet. Med klimaendringene har én helse blitt svært aktualisert. Risikoen for at vi vil få flere pandemier, forårsaket av smitte fra dyr til mennesker, er svært stor. Derfor vil veterinær kunnskap være svært viktig fremover, helt fra førstelinjeberedskapen, de privatpraktiserende veterinærene rundt om i landet, i laboratorier og forskningsinstitutter, og beredskapshåndtering i kommuner og etater.

Fra å være avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, blir Line Vold nå den nye ekspedisjonssjefen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Nylig ble Line Vold tildelt Akademikerprisen, sammen med Espen Rostrup Nakstad, for fantastisk formidlingen under en krisesituasjon.

Vi ønsker henne lykke til i ny og viktig jobb!