Akademikerprisen deles ut årlig av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og har som formål å hedre norske eller utenlandske enkelt­personer for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling og å oppmuntre til videre innsats. Tidligere har blant annet Thomas Hylland Eriksen og Anine Kierulf mottatt prisen.

Årets vinnere har gjennom koronakrisen vist hvor avgjørende det er med akademisk kunnskap i byråkratiet, og sammen med sine kolleger har de vært helt sentrale for å lose oss trygt igjennom pandemien. De er begge eksepsjonelt gode og trygge formidlere, og er nærmest blitt byråkratiets superstjerner, sier juryleder for Akademikerprisen Merete Nilsson.

Det er første gang i prisens historie at den deles mellom to personer.

Jeg er veldig glad for prisen, og for å dele den med Line. Jeg tar det som et tegn på at medisinsk og veterinærmedisinsk forskning og fagkunnskap verdsettes av andre akademikere. Vi har mange dyktige fagmiljøer i Norge som har hatt stor betydning i denne pandemien, og som fortjener en stor takk, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet.

Jeg er veldig glad, og veldig overrasket over å få denne prisen! Og det er fantastisk å få dele den med Espen. I tillegg deler vi den med alle de superkompetente folka i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og i byråkratiet og fagmiljøene i Norge for øvrig. Jeg mener vi som akademikere har grunn til å være stolte av det norske byråkratiet, sier Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap.

Vold og Nakstad mener det er spesielt fint å få prisen i en situasjon der de har formidlet mange råd til befolkningen om å gjøre ting de færreste ønsker, og vært ærlige om at rådene har vært basert på et nokså svakt kunnskapsgrunnlag:

Det har ikke vært noen selvfølge at det skulle gå bra – men jeg tror åpenheten om usikkerhet i kunnskap og også diskusjonene oss imellom kan ha bidratt til at både media og folk flest har fått god innsikt i det vi jobber med. Plutselig vet mange både hva helgenomsekvensering og reproduksjonstallet R er. Og hvordan vi beskytter oss mot smitte. Det er egentlig helt fabelaktig, sier Vold.