Det har vært en grundig prosess, hvor mange elementer har vært diskutert. Det har vært vilje til å gi et godt tilbud fra arbeidsgivers side, og det var rom for forhandlinger. Dialogen med medlemmene underveis har vært god, sier Aina Holand som forhandler for 34 medlemmer i EMPET.

Det positive med lokale forhandlinger og individuelle vurderinger er at det er mulighet for at alle blir hørt, og at flertallet kan få det slik de ønsker.

Før har jeg kun forhandlet for meg selv, og tatt initiativ til lønnssamtaler de gangene det ikke ble initiert av ledelsen der jeg jobbet. Derfor er det hyggelig at veldig mange av medlemmene har vært fornøyd i år, og til høsten skal jeg på forhandlingskurs, avslutter Holand.

I Dyrenes venn har det også vært gjennomført lokale forhandlinger. Hovedtillitsvalgt Didrik Vaksdal og Marte Sannum har forhandlet om generelt tillegg og total sats til alle ansatte.

Jeg er glad for at det er gjennomført forhandlinger. Det er fortsatt behov for å arbeide noe med prosessen, men vi er inne på et godt spor, sier Didrik Vaksdal

Det arbeides med å fremforhandle en bedre vaktordning, der er vi enda ikke i mål, sier Vaksdal, som representerer medlemmene i åtte klinikker i kjeden.