Akademikerne, som er hovedsammenslutningen til Veterinærforeningen i statlig sektor, kom til enighet med staten fredag ettermiddag. Akademikerne forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten.
 

Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede – og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

 

Andreas Håland, som har representert Veterinærforeningen i de statlige forhandlingene, støtter dette.

Økonomien, og ikke minst innretningen på oppgjøret, har vært vesentlig for at vi har kunnet godta dette tilbudet, sier han.

Lokale forhandlinger

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med resultatet i frontfagsoppgjøret. De lokale partene i hver virksomhet skal nå gjennom lokale, kollektive forhandlinger bli enige om fordelingen av 5,3 prosent gjeldende fra 1. mai.
 

Dette er en historisk høy pott ut lokalt. Vi vil nå kontakte alle våre tillitsvalgte og gjennomgå betydning av oppgjøret. Vi vil også anbefale våre tillitsvalgte i staten å melde seg på tillitsvalgtkurset som arrangeres i tilknytning til Veterinærdagene i Trondheim, slik at de kan få ytterligere informasjon med tanke på lokale forhandlinger til høsten, sier Håland.

– Lokale forhandlinger er viktig for Akademikerne. Det er på den enkelte arbeidsplass man best kjenner sine utfordringer og behov, og da må de lokale partene kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre nødvendig kompetanse. I forhandlingene kan partene velge å gi generelle tillegg, individuelle eller tillegg til spesifikke grupper, avslutter Tønnessen Nordli.

Oppgjøret i kommunal sektor:

Etter krevende forhandlinger kom Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør lørdag kveld. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Lokale forhandlinger i kapittel 5 for våre medlemmer avholdes som vanlig med få unntak til høsten, sier Christian Tengs, som representerte veterinærene i oppgjøret. Han berømmer videre alle parter for å ha landet et vanskelig oppgjør uten at det gikk til mekling.