Oppdatert 5.1. 2023
Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har iverksatt flere tiltak for at veterinærer skal kunne få tak i likeverdige alternativer til vaksinene.

På DMPs nettsider finner du oppdatert informasjon om disse alternativene, samt forventede datoer for nye forsyninger av Ovivac P vet og Tribovax vet.

Vi oppfordrer medlemmene våre om å holde seg oppdatert om legemiddelmangel på DMPs nettsider.

I tillegg oppfordrer vi til:

  • Sjekk Veterinærkatalogen - For at det skal bli lettere for veterinærer å holde seg orientert om meldte mangelsituasjoner er alle mangelmeldinger automatisk koblet til det aktuelle legemidlet. 

  • Oppsøk andre apotek/apotekkjeder dersom du opplever at et apotek er tomt for det aktuelle legemidlet eller at det er vanskelig å skaffe. Apotek kan benytte forskjellige grossister med ulikt sortiment av veterinære legemidler. Bruk veterinære legemidler fremfor humane. Dette gjelder også legemidler på godkjenningsfritak.