Sentralstyret jobber med ansettelse av ny generalsekretær.

Vi takker Margrethe Brantsæter for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.