Veterinærforeningen har lenge tatt til orde for at det raskt må på plass tiltak til for å begrense villsvinutbredelsen i Norge. Villsvin er smittebærere av smittsomme sykdommer som kan være en trussel mot norske dyrehelse, folkehelse og mattrygghet.

Innføringen av godtgjørelse for prøveinnsending av felte villsvin er et godt tiltak for at jegere kan bidra til å begrense villsvinbestanden og for å få overvåke helsetilstanden til villsvin i Norge. Jegere vil få 500 kroner per villsvin og 1 500 kr ekstra for sugger. Innsendte prøver blir også undersøkt for trikiner uten ekstra kostnad.

Mattilsynet skal administrere den nye ordningen og Veterinærinstituttet skal analysere prøvene som vil inngå i Helseovervåkningsprogrammet for villsvin.

lenke til Mattilsynets nettsider for mer informasjon om prøvetaking