Veterinærforeningen er svært glad for at politikerne lyttet til våre innspill til Statsbudsjettet 2022 om å styrke Mattilsynet.

Mattilsynet ønsker et bredt søkertilfang og både erfarne og nyutdannede veterinærer er aktuelle og kan søke. Dette gjenspeiles også i at det tilbys lønn fra 550 000 og oppover.

Her er det viktig å være klar over at 550 000 er det som vil være naturlig å tilby en nyutdannet veterinær. De som har mer erfaring skal selvsagt lønnes høyere, og i tråd med sin erfaring og kompetanse. I forbindelse med dette er det svært nyttig å gå inn på Veterinærforeningens lønnsstatistikk (husk pålogging som medlem) og sjekke sammenliknbart lønnsnivå i klinikksektor og i industri-/akvasektor.

Her vil en for eksempel se at en 40+-åring i klinikk tjener rundt 700 000, mens tilsvarende i industri/akva ligger ca. 100 000 høyere enn dette igjen. Dette er nivåer som Mattilsynet bør matche i eventuelle tilbud til de som søker.

Hvis du søker, og er en av de heldige som får et tilbud, bør du ta kontakt med Veterinærforeningen ved Christian Tengs (469 28 595) eller Bjørnar W. Jakobsen (402 22 224) for tips og råd før du starter forhandling og signerer kontrakt med Mattilsynet.