I høring av statsbudsjettet for 2022 i Stortingets næringskomité spilte Veterinærforeningen inn at stimuleringstilskuddet måtte økes med 30 millioner kroner for å styrke veterinærtjenestene i hele landet. Etter fordelingen av stimuleringstilskuddet i 2021 rapporterte Landbruksdirektoratet at det var en underdekning på nærmere 30 millioner kroner.

Veterinær rekruttering og tilstedeværelse er en forutsetning for å ivareta dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse, trygg mat og beredskap i samfunnet når kritiske situasjoner oppstår. Vi er glade for at MDG ser viktigheten av å styrke veterinærdekningen i sitt alternative budsjett, sier konstituert president Bjørnar W. Jakobsen.

Du kan lese mer om MDGs alternative budsjett her