På Mattilsynets sider finner du informasjon om hvordan du skal gå frem for å ta prøver ved mistanke om Salmonella hos katt og hvordan du melder inn dette. Lenke til mattilsynets sider