Veterinærforeningen rapporterer ditt medlemskap til skattemyndighetene, men det er alltid lurt å sjekke at fagforeningsfradraget er satt opp i selvangivelsen.

Fagforeningsfradraget har stått stille på 3 850 kroner siden regjeringsskiftet i 2013. Sittende regjering planlegger å øke fradraget ytterligere i budsjettet for 2023 slik at det totalt sett blir en dobling fra 3 850 kroner til 7 700.
Dette vil medføre at fagorganiserte nå vil spare 1 276 kroner i skatt i 2022 og 1 694 i 2023.

Det er svært positivt at fagforeningsfradraget økes. Det vil gjøre det mer attraktivt å være fagorganisert, og er også et tydelig signal om betydningen av at arbeidslivet har sterke og representative parter på begge sider av forhandlingsbordet. Jeg vil oppfordre alle om å fagorganisere seg, både for å være del av et felleskap, og for å kunne bli med og påvirke sin lønn og sine arbeidsvilkår, sier president Bjørnar W. Jakobsen.

Fagforeningsfradraget gjelder kun yrkesaktive medlemmer.