Som rådgiver i fagavdelingen skal hun bistå fagveterinær Pia Fagernes i administrering av Veterinærforeningens sertifiseringsordning for klinikker, blant annet organisering av innføringskurs for ePraksis-Vet. I tillegg vil hun ha andre oppgaver innen fag og kurs.

Anette kommer fra en stilling som rådgiver ved Studieavdelingen ved NMBU Veterinærhøgskolen der hun hadde ansvar for videreutvikling av dyrepleierstudiet. Hun var bindeledd mellom private klinikker, studenter, kolleger i klinikk, administrasjonen og universitetet sentralt. Denne erfaringen vil være en styrke i arbeidet med Veterinærforeningens sertifiseringsordning.

Hun er selv utdannet dyrepleier ved Norges veterinærhøgskole.

Jeg har alltid hatt et veldig godt inntrykk av Veterinærforeningen. Jeg gleder meg til å ta fatt på mine nye arbeidsoppgaver, og bli bedre kjent med både organisasjonen og nye kolleger.

Vi ønsker Anette Tøgard Bjerke hjertelig velkommen som ny medarbeider i Veterinærforeningens sekretariat.