Først publisert 23.11. 2021
Oppdatert 19.01. 2022

Styret i produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) har blitt løpende orientert og konsultert i prosessen med å utarbeide retningslinjer for ordningen, og har også vært konsultert i forbindelse med utarbeidelse av et digitalt kurs for veterinærer som ønsker å delta i ordningen og gjøre avtaler med produsenter. Det er opp til den enkelte veterinær om de ønsker å inngå en slik avtale med den enkelte produsent.

Vi synes det er fornuftig at veterinærer som kjenner besetningene og forhåpentligvis har et godt forhold til dyreholder, bidrar med veiledning og hjelp slik at dyreholder kan oppfylle de kravene som deres egne organisasjoner stiller til forsvarlig drift. I tillegg til nytten disse besøkene vil ha for dyrevelferd og dyrehelse, og dermed indirekte dyreholders økonomi, ser Veterinærforeningen og PVF at ordningen vil bidra til å styrke tilstedeværelsen og inntektsgrunnlaget for veterinære virksomheter og robuste vaktordninger i distriktene.

Dyrevelferdsbesøkene skal ikke ha preg av tilsyn, og holdes klart adskilt fra Mattilsynets rolle som tilsynsorgan i forhold til aktuelle lover og forskrifter. Det er også lagt opp til at næringens rådgivningstjeneste kan kobles inn i de tilfellene hvor det måtte være ulike oppfatninger mellom dyreholder og avtaleveterinær.

For å få godkjenning som DVP-veterinær for storfe, er det frist for å gjennomføre alle tre moduler med tilhørende webinarer, innen 1. oktober 2022. Det vil si at veterinær kan utføre DVP-besøk for storfe uten godkjenning frem til 1. oktober 2022.

Modul 1 - "Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle" gir en innføring i de ulike dyrevelferdsprogrammene og veterinærens rolle, i tillegg til en overordnet gjennomgang av hvordan et DVP-besøk skal gjennomføres. Etter å ha gått gjennom modul 1, vil du få tilbud om å delta på et webinar for oppsummering og diskusjon rundt læringsinnholdet.

De to påfølgende modulene, som er under utvikling, vil koste kr 4 000,- til sammenLenke til mer informasjon om hele kurset

Lenke til mer informasjon for veterinærer på Animalias nettsider.

Lenke for mer infomrasjon om dyrevelferdsprogrammet på storfe.