Som medlem av Veterinærforeningen har du allerede tilgang til gode priser og betingelser på forsikring hos Storebrand, både kollektive forsikringer med gode vilkår fremforhandlet på dine vegne og 30 prosent medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Nå blir denne medlemsfordelen enda bedre ved at du får ekstra 5 prosent samlerabatt om du samler tre eller flere av dine forsikringer hos Storebrand.

Hvordan unngå vannskader i hjemmet ditt:Frossent rør
 1. Steng av vannet når du reiser bort
  Selv om varmen står på, kan det oppstå strømbrudd eller andre feil. Skrur du krana helt av, unngår du også unødvendig bekymring over at vannet skal fryse.
 2. Finn ut hvor gamle rørene i huset ditt er
  Jo eldre huset/boligen er, dess større er risikoen for at rørene er i dårlig stand. Rør fra 50- og 70-tallet er for eksempel mer utsatt for frost, og alle rør som er eldre bør sjekkes eller erstattes.
 3. Rens takrenner for greiner og løv
  Det samler seg fort greiner, blader og annet rusk i takrenner. Blir takrennene helt ette kan dette føre til ansamlinger av vann og potensiale for skader på bygningsmassen.
 4. Sjekk utendørs sluk, som ved kjellerinngang
  Vær spesielt oppmerksom på sluk ved kjellerinngang, som ligger lavt i terrenget. Pipler det vann opp fra sluket utenfor kjellerdøra, kan det i verste fall sive inn over terskelen og skape fukt i kjellerrommet.
 5. Monter en tilbakeslagsventil
  Hvis boligen din er av eldre dato og/eller ligger lavt i terrenget, kan det være lurt å sjekke behovet for å montere en tilbakeslagsventil. En tilbakeslagsventil beskytter huset mot at vann skal trenge inn i kjelleren gjennom sluk og andre avløp, for å forhindre oversvømmelse.
Hvilke forsikringer bør du ha, og hva dekker de?

Om du er så uheldig og opplever frost- og vannskader selv om du har gjort tiltak for å unngå nettopp dette, er det lurt å ha forsikringer du kan lene deg på. Nedenfor ser du hvilke forsikringer du bør ha, og hva vanligvis dekker når det gjelder frost- og vannskader.

Husforsikring: Husforsikring kalles også gjerne boligforsikring eller villaforsikring. Alle som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus bør ha en husforsikring. Eier du leilighet i sameie eller borettslag, er det som regel en sameie- eller borettslagsforsikring som skal dekke bygget. Avhengig av vilkårene, vil en husforsikring dekke skader på selve bygningen ved frost- og vannskader. Som medlem av Veterinærforeningen får du 30 prosent medlemsrabatt på husforsikring hos Storebrand. Kjøper du forsikringen på nett, får du dessuten 10 prosent nettbestillingsrabatt. Inngår denne som en av tre eller flere forsikringer, får du i tillegg 5 prosent samlerabatt.

Full pris for Mikkel ville ligget på ca. 10.000 kr i året for husforsikring, men medlemsrabattene sørger for at han betaler kun 5850 kroner per år. I Mikkels tilfelle utgjør disse rabattene 4150 kroners årlig besparelse på husforsikring.

Innboforsikring: Innboforsikring dekker tingene du eier, som f.eks. møbler, klær, kontanter og andre ting man gjerne oppbevarer hjemme. Innboforsikring bør man ha uavhengig om man eier eller leier, og uansett om man bor i hus eller leilighet. Når det gjelder vannskader som følge av frosne rør, er gjenstander som oppbevares i kjeller og garasje særlig utsatt. Hos Storebrand har du som medlem tilgang på gode priser og betingelser på innboforsikring, da dette er en kollektiv forsikring som Veterinærforeningen har forhandlet frem på vegne av sine medlemmer. Dermed er det ikke 30 prosent medlemsrabatt, men forsikringen teller med for å oppnå samlerabatt på 5 prosent.


Mikkel betaler kun 1466 kroner i året for sin kollektive innboforsikring. Med en forsikringssum på 1.500.000 kroner i prissone 2 (Viken), er dette en gunstig pris som Mikkel vanskelig hadde oppnådd uten Veterinærforeningen til å forhandle for seg.

For deg som har hytte: Hytteforsikring. Eier du hytte bør du på det sterkeste vurdere hytteforsikring. Hytteforsikring dekker vanligvis vann- og rørskader, eller skader som følge av styrtregn. Storebrands Hytteforsikring dekker dessuten dokumenterte utgifter til tining eller annen tilrettelegging med inntil 50 000 kroner, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes. Dette er en privat skadeforsikring, hvor du som medlem av Veterinærforeningen får 30 prosent medlemsrabatt hos Storebrand. Kjøper du forsikringen på nett, får du dessuten 10 prosent nettbestillingsrabatt. Inngår denne som en av tre eller flere forsikringer, får du i tillegg 5 prosent samlerabatt.

Fullpris for Mikkels hytteforsikring ville vært 3500 kroner i året. Siden dette er hans tredje forsikring hos Storebrand og også denne er kjøpt på nett, oppnår han dermed full pott på medlemsrabatter: medlemsrabatt, samlerabatt og nettbestillingsrabatt. Derfor betaler Mikkel 2094,75 kroner for sin hytteforsikring, og sparer 1405,25 kroner i året.

Sånn! Da er du kanskje litt mer rustet mot vinterens herjinger med hjem og bolig!

Disclaimer: Mikkel er en fiktiv persona som representerer medlemsmassen. Regnestykkene som viser Mikkels besparelser er derfor veiledende og kun ment som illustrasjon.

Kilder:
https://www.storebrand.no/privat/tema/okonomisk-trygghet/tips-til-hvordan-du-unngar-
vannskader?kilde=akademikerne-epost

https://www.storebrand.no/privat/forsikring/hytteforsikring/sjekklisten-for-a-unnga-vannskader-pa-hytta